Home >> Noticias
Noticias
Jueves, 19 de Noviembre de 2015
Resultados del Intersonjin, segunda jornada

 

100 mts. Llanos Femenino Azul
Apellido Nombre Sonjin
1 HIGASHIGATA Airi GINOZA-NAHA
2 AGARIE Sofia NAGO
3 UEHARA Florencia NAGO
4 TAIRA Vanina MOTOBU-
5 YONAMINE Yukari NISHIHARA
Salto en Largo Masculino Juvenil
Apellido Nombre Sonjin
1 HIGA Leandro NAGO
2 TAMANAHA Mauro NAKAGUSUKU
3 BLACHERE Martin NAKAGUSUKU
4 YOHENA German HAEBARU
Salto en Largo Masculino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 GASHA Rodrigo GINOZA-NAHA
2 HIGA Nicolas N NAKAGUSUKU
3 ARAKAKI Diego NAKAGUSUKU
4 ARAKAKI Keiichi NAGO
5 IGUCHI Kenji HAEBARU
Lanzamiento de Disco Femenino Juvenil
Apellido Nombre Sonjin
1 GASHA Camila GINOZA-NAHA
2 HANASHIRO Victoria NAGO
3 ASATO Carolina KITA-NAKA
4 NAGAMINE Gisela NAKAGUSUKU
5 MAEKANEHISA Senri GINOZA-NAHA
Lanzamiento de Disco Femenino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 MORI Sabrina NAKAGUSUKU
2 OSHIRO Jimena NAKAGUSUKU
3 MATSUMOTO Karina MOTOBU-
4 ASATO Natalia KITA-NAKA
5 GASHA Monica GINOZA-NAHA
6 OYAMA Quimey KITA-NAKA
7 YARA Maria Ines NAGO
100 mts. Llanos
Apellido Nombre Sonjin
1 DOS SANTOS - Joel MOTOBU-
2 FUSHIMI Ignacio GINOZA-NAHA
3 HIGASHIGATA Seiya GINOZA-NAHA
4 ASATO Lucas KITA-NAKA
5 PERILLO Ivan NAKAGUSUKU
6 KIKUCHI Maximiliano NAGO
7 RYUMON Mariano NAGO
8 ARAKAKI Santiago NAKAGUSUKU
9 YABIKU Naoki MOTOBU-
10 MAEKANEKU Sebastian Hiroshi HAEBARU
100 mts. Llanos Femenino Menor
Apellido Nombre Sonjin
1 ASATO Erina NAGO
2 SHOKIDA Micaela MOTOBU-
3 NASHIRO Wanda MOTOBU-
100 mts. Llanos Masculino Menor
Apellido Nombre Sonjin
1 NAKAMURA Enzo NAKAGUSUKU
2 MORITO Nicolas NAKAGUSUKU
3 KITAKAWA Maximiliano NAKAGUSUKU
4 UEMA Leandro MOTOBU-
5 NAKAZATO Federico HAEBARU
Salto en Largo Femenino Verde
Apellido Nombre Sonjin
1 NAKASONE Rocio 1
2 FUSHIMI Valentina GINOZA-NAHA
3 LACUESTA HIGA Miyuki MOTOBU-
4 SIMABUKO Morena NAKAGUSUKU
5 TOKUMORI Galia MOTOBU-
6 YOHENA Maia HAEBARU
6 ADANIYA CASAL Camila YONABARU
8 AGARIE Candela NAGO
9 TOMIMARU Martina HAEBARU
10 NAKAMURA Karen URUMA-SHI
11 YANA Delfina NAGO
12 UEMA Natalia Kaori MOTOBU-
13 AGARIE Zoe NAGO
14 TAMASHIRO Karla MOTOBU-
15 KUBA Lucia NAGO
16 NAKAZATO Brisa Aimi HAEBARU
17 TAMASHIRO Maria Eugenia MOTOBU-
18 YONAMINE Harumi NISHIHARA
19 KANASHIRO Micaela URUMA-SHI
19 HAMASAKI Naomi NISHIHARA
21 NISHIMURA Vanesa NAGO
Salto en Largo Masculino Verde
Apellido Nombre Sonjin
1 TAMAKI Nicolas NAKAGUSUKU
2 MASUDA Leandro NAGO
3 YAMASHIRO Santiago MOTOBU-
4 TOMA Matias KITA-NAKA
5 MURAKOSHI Lucas NAKAGUSUKU
6 NAKAZATO Fabricio HAEBARU
7 SAKIHARA Nicolas MOTOBU-
8 FUSHIMI Lucas GINOZA-NAHA
9 SAKIHARA Ivan MOTOBU-
10 TAMASHIRO Diego MOTOBU-
11 MORITO Alejo HAEBARU
12 SHOGO Santiago NAKAGUSUKU
13 YONASHIRO Dylan NAGO
14 AGARIE Alexis NAGO
15 TAMAKI Agustin NISHIHARA
100 mts. Llanos Femenino Juvenil
Apellido Nombre Sonjin
1 GASHA Camila GINOZA-NAHA
2 ARAKAKI Narumi NAKAGUSUKU
3 MAEKANEHISA Senri GINOZA-NAHA
100 mts. Llanos Masculino
Apellido Nombre Sonjin
1 HIGA Leandro NAGO
2 ARAKAKI Cristian Sebastian NAKAGUSUKU
3 BLACHERE Martin NAKAGUSUKU
4 IMORI Lucas URUMA-SHI
5 TAMANAHA Mauro NAKAGUSUKU
100 mts. Llanos Femenino
Apellido Nombre Sonjin
1 GASHA Agustina GINOZA-NAHA
2 SHIMABUKURO Paula NAKAGUSUKU
3 OSHIRO Natalia NAKAGUSUKU
4 SHOKITA Noelia MOTOBU-
5 GOYA Jessica NISHIHARA
6 TOKUMORI Romina URUMA-SHI
7 OYAMA Mailen KITA-NAKA
8 GOYA Melisa NISHIHARA
9 SHIROMA Cintia NAGO
100 mts. Llanos Masculino Libre Masculino
Apellido Nombre Sonjin
1 GASHA Rodrigo GINOZA-NAHA
2 KOZONO Ricardo H URUMA-SHI
3 SHIMOJO Gabriel URUMA-SHI
4 KOMESU Matias GINOZA-NAHA
5 KUJUI Seiichi NAGO
6 ARAKAKI Diego NAKAGUSUKU
7 IGUCHI Matias Hideki HAEBARU
8 IGUCHI Kenji HAEBARU
Salto en Largo Masculino Menor Masculino
Apellido Nombre Sonjin
1 MORITO Nicolas NAKAGUSUKU
2 OSHIRO Gaston NAKAGUSUKU
3 YONAMINE Mariano NISHIHARA
4 NAKAZATO Federico HAEBARU
1500 mts. Llanos Femenino Juvenil
Apellido Nombre Sonjin
1 NAKAGANEKU Catalina NAGO
2 YONAMINE Yukari NISHIHARA
3 LAMALFA Mayumi NAGO
4 NIBU Micaela HAEBARU
1500 mts. Llanos Masculino Juvenil
Apellido Nombre Sonjin
1 KAMIKUBO Marcelo NAKAGUSUKU
2 MURAKOSHI NAHUEL NAKAGUSUKU
3 YONAMINE Mariano NISHIHARA
Lanzamiento de Jabalina Masculino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 CASAL ADANIYA Nicolas YONABARU
2 UEMA Matías MOTOBU-
3 HANASHIRO Yuki NAGO
4 ARAKAKI Keiichi NAGO
5 ARAKAKI Sebastian NAKAGUSUKU
6 YONAMINE Ruben NISHIHARA
7 MIYASHIKI Eric URUMA-SHI
8 NAKAZATO Fabian Ariel HAEBARU
9 SIMABUKO Alberto NAKAGUSUKU
10 SHIMOJO Hernan URUMA-SHI
11 ONAINTY Juan HAEBARU
Lanzamiento de Jabalina
Apellido Nombre Sonjin
1 UEHARA Franco NAGO
2 GUSHIKEN Rodrigo GINOZA-NAHA
3 MURAKOSHI NAHUEL NAKAGUSUKU
4 UEHARA Agustin NAGO
5 KITAKAWA Maximiliano NAKAGUSUKU
Salto en Largo Femenino Azul
Apellido Nombre Sonjin
1 AGARIE Sofia NAGO
2 YAGI Nicole NAGO
1500 mts. Llanos Femenino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 MATSUMOTO Eriko NAGO
2 MORICONE Cecilia NAGO
3 KANASHIRO Karina NANJO-SHI
4 IGUCHI Cecilia Midori HAEBARU
1500 mts. Llanos Masculino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 ARAKAKI Ariel NAKAGUSUKU
2 NAGAMINE Hernán NAKAGUSUKU
3 HIGA Fernando N NAKAGUSUKU
4 YAMASATO Mauro NAGO
5 NAKASONE David NISHIHARA
6 IGUCHI Nicolas Tetsuya HAEBARU
7 KUBA Eduardo MOTOBU-
8 MATSUMOTO Emiliano NAGO
9 YAMANOHA Matias NANJO-SHI
80 mts. Llanos Femenino Rojo
Apellido Nombre Sonjin
1 NAKASONE Rocio NISHIHARA
2 CARDACI Julieta URUMA-SHI
3 YOHENA Sabrina HAEBARU
4 TANIOKA Melanie HAEBARU
5 NAGO Julieta HAEBARU
6 TOTAKE Milagros NAGO
7 CABALLERO Dana NISHIHARA
7 ASATO Melanie NAGO
9 HIGA Jimena NAKAGUSUKU
10 REGGIARDO Micaela NAGO
11 YAFUSO Candela NAGO
12 YONASHIRO Nayla NAGO
13 HAMASAKI Kaori NISHIHARA
80 mts. Llanos Masculino Rojo
Apellido Nombre Sonjin
1 TAMANAHA Lautaro NAKAGUSUKU
2 HAMASAKI Jonhy NISHIHARA
3 YAMASHIRO Nicolas MOTOBU-
4 NAKAGANEKU Mateo NAGO
5 YANA Tomas NAGO
6 TOKUMORI Tomas MOTOBU-
7 SIMABUKO Franco NAKAGUSUKU
8 NAKASONE Emiliano MOTOBU-
9 YONAMINE Leo MOTOBU-
10 YONAMINE Cristian MOTOBU-
11 OSHIRO Santiago HAEBARU
12 AGARIE Lucas NAGO
400 mts. Llanos Femenino Juvenil
Apellido Nombre Sonjin
1 GASHA Camila GINOZA-NAHA
2 ARAKAKI Narumi NAKAGUSUKU
3 YOHENA Sabrina HAEBARU
4 NAKAGANEKU Catalina NAGO
5 HIGA Julia NAGO
6 KUBA Sofia NAGO
7 MAEKANEHISA Senri GINOZA-NAHA
Lanzamiento de Disco Masculino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 HIGA Alejandro NAKAGUSUKU
2 SAKIHARA Norberto MOTOBU-
3 KANASHIRO Gonzalo NANJO-SHI
4 TAMASHIRO Osmar MOTOBU-
5 HIGA Marcelo NAKAGUSUKU
6 YONAMINE Ruben NISHIHARA
7 ASATO Gustavo KITA-NAKA
8 SIMABUKO Alberto NAKAGUSUKU
9 HANASHIRO Yuki NAGO
10 SAKIHARA Gustavo MOTOBU-
11 ARASAKI Javier NAGO
12 KANAGUSKU Alberto YONABARU
13 IGUCHI Kenji HAEBARU
14 ONAINTY Juan HAEBARU
15 HIGA Fernando KITA-NAKA
16 ARAKAKI Tony Chen HAEBARU
Salto en Alto Femenino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 NAGAMINE Gisela NAKAGUSUKU
2 GASHA Agustina GINOZA-NAHA
Salto en Alto Femenino Menor
Apellido Nombre Sonjin
1 HANASHIRO Victoria NAGO
2 KANAGUSKU Micaela YONABARU
Lanzamiento de Bala Masculino Menor
Apellido Nombre Sonjin
1 OSHIRO Gaston NAKAGUSUKU
2 HANASHIRO Juan Pablo NAGO
3 YAMAMOTO Daisuke GINOZA-NAHA
4 TAMASHIRO Julian Gaston MOTOBU-
5 KITAKAWA Maximiliano NAKAGUSUKU
6 TOTAKE Agustin NAGO
7 YONAMINE Mariano NISHIHARA
8 NAKAZATO Federico HAEBARU
400 mts. Llanos
Apellido Nombre Sonjin
1 HIGA Leandro NAGO
2 KAMIKUBO Marcelo NAKAGUSUKU
3 TERUYA Kevin YONABARU
4 ARAKAKI Cristian Sebastian NAKAGUSUKU
5 GUSHIKEN Rodrigo GINOZA-NAHA
6 MAEKANEKU Sebastian Hiroshi HAEBARU
400 mts. Llanos Femenino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 GASHA Agustina GINOZA-NAHA
2 OSHIRO Natalia NAKAGUSUKU
3 IGUCHI Cecilia Midori HAEBARU
Lanzamiento de Disco Masculino Juvenil
Apellido Nombre Sonjin
1 HANASHIRO Juan Pablo NAGO
2 UEHARA Agustin NAGO
3 HAMASAKI Keiji NISHIHARA
4 UEHARA Franco NAGO
5 MURAKOSHI NAHUEL NAKAGUSUKU
Lanzamiento de Bala Femenino Menor
Apellido Nombre Sonjin
1 AKIYAMA Valentina GINOZA-NAHA
2 TAMAKI Aldana NAKAGUSUKU
3 GUSHIKEN Vanesa NAGO
400 mts. Llanos Masculino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 KOZONO Ricardo H URUMA-SHI
2 ARAKAKI Ariel NAKAGUSUKU
3 TAMASHIRO Leandro NISHIHARA
4 HIGA Fernando N NAKAGUSUKU
5 NAGAMINE Hernán NAKAGUSUKU
6 UEMA Matías MOTOBU-
7 IGUCHI Nicolas Tetsuya HAEBARU
8 TERUYA Shinji NANJO-SHI
9 ARAKAKI Tony Chen HAEBARU
60 mts. Llanos (30) Femenino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 SHIMABUKURO Eliana NAKAGUSUKU
2 TOKUMORI Romina URUMA-SHI
3 SHINZATO Mariana GINOZA-NAHA
4 GOYA Gisele NISHIHARA
5 NINOMIYA Micaela GINOZA-NAHA
60 mts. Llanos (35) Femenino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 NAKANDAKARI Jamile MOTOBU-
2 SHIMABUKURO Valeria NAKAGUSUKU
3 ASATO Natalia KITA-NAKA
60 mts. Llanos (40) Femenino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 UEMA Mariana HAEBARU
2 HIGA Gabriela NAKAGUSUKU
3 YONASHIRO Karen NAGO
4 NAKASONE Gabriela NAKAGUSUKU
5 SHIROMA Cintia NAGO
60 mts. Llanos (45) Femenino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 IRAHA Viviana MOTOBU-
2 UBILLUS HIGA Pia NAKAGUSUKU
50 mts. Llanos +50 Femenino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 GASHA Monica GINOZA-NAHA
2 NOHARA Mutsuko NANJO-SHI
3 ASATO Alicia NAKAGUSUKU
4 MIYAZATO Kazumi HAEBARU
Lanzamiento de Bala Masculino Azul
Apellido Nombre Sonjin
1 ASATO Lucas KITA-NAKA
2 YAFUSO Lucas NAGO
3 ARAKAKI Tomas NAKAGUSUKU
100 mts. Llanos (30) Masculino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 ARASAKI Carlos NAGO
2 SAKIHARA Norberto MOTOBU-
3 IRAHA Javier MOTOBU-
4 ARAKAKI Tony Chen HAEBARU
5 HIGA Diego NAKAGUSUKU
6 ONAINTY Juan HAEBARU
7 GOYA Patricio NISHIHARA
8 HIGA Fernando KITA-NAKA
100 mts. Llanos (35) Masculino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 SAKIHARA Germán MOTOBU-
2 NAKASONE Gabriel NISHIHARA
3 ARAKAKI Sebastian NAKAGUSUKU
100 mts. Llanos (40) Masculino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 FUSHIMI Luis 1
2 NAKASONE David NISHIHARA
3 YONAMINE Cristian NISHIHARA
4 MORITO Andres NAKAGUSUKU
5 NAKAZATO Victor Eduardo HAEBARU
100 mts. Llanos (45) Masculino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 HIGA Marcelo NAKAGUSUKU
2 HIGA Alejandro NAKAGUSUKU
3 SHIROMA Daniel NAGO
4 YONAMINE Fernando NISHIHARA
5 YAGI Daniel HAEBARU
6 AZATO Jorge NAGO
7 TAMAKI Daniel NISHIHARA
100 mts. Llanos +50 Masculino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 MORISHIGE Daniel E YONABARU
2 HAMASAKI Mori NISHIHARA
3 MATSUMOTO Emiliano NAGO
4 HIGA Daniel NAKAGUSUKU
5 OSHIRO Juan Carlos HAEBARU
6 FUKUHARA Mario URUMA-SHI
5000 mts. Llanos Masculino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 YAMASATO Mauro NAGO
2 IGUCHI Matias Hideki HAEBARU
3 HIGA Fernando N NAKAGUSUKU
4 HIGA PARREÑO Juan GINOZA-NAHA
5 HIGA Ariel MOTOBU-
6 KUBA Eduardo MOTOBU-
7 NAKASONE David NISHIHARA
8 INAFUKU Fernando KITA-NAKA
9 UEHARA Gustavo NANJO-SHI
10 IGUCHI Agustin Akira HAEBARU
11 ARAKAKI Ruben NANJO-SHI
12 KOMESU Roberto GINOZA-NAHA
13 HIGA Cesar NAKAGUSUKU
14 SHIROMA ARIAS Rodrigo NANJO-SHI
15 YAMAUCHI Gaston YONABARU
16 HIGA Fernando KITA-NAKA
17 TAMAKI Daniel NISHIHARA
5000 mts. Llanos Femenino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 MATSUMOTO Eriko NAGO
2 MAETO Mayumi URUMA-SHI
3 HIGA Maria Esther NAKAGUSUKU
4 MORICONE Cecilia NAGO
5 TAMANAHA Marisa NANJO-SHI
6 NAGAMINE Cristina NAKAGUSUKU
7 GOYA Marta NISHIHARA
50 mts. Llanos Femenino Amarillo
Apellido Nombre Sonjin
1 KOHASTU Kaori NISHIHARA
2 TOMIMARU Martina HAEBARU
3 YAMASHIRO Melani MOTOBU-
4 SIMABUKO Morena NAKAGUSUKU
5 NAKAZATO Brisa Aimi HAEBARU
6 JOVANOVICH Naomi NAKAGUSUKU
7 NAKAZATO Lucia URUMA-SHI
7 YOHENA Maia HAEBARU
9 NOHARA Florencia HAEBARU
10 HIGA Carolina URUMA-SHI
11 IRAHA Kiara MOTOBU-
12 YONAMINE Harumi NISHIHARA
13 YAFUSO Micaela NAGO
14 IMORI Miki Sofia NISHIHARA
15 TOKASHIKI Juana Valeria NAKAGUSUKU
16 KOMIYAMA Kiara MOTOBU-
16 TAMASHIRO Abril MOTOBU-
16 SOKEY Valentina KITA-NAKA
19 SHIMABUKURO Ayumi NAGO
19 REGGIARDO Carolina NAGO
21 HAMASAKI Naomi NISHIHARA
22 MORITO Agustina NAKAGUSUKU
22 TAMANAHA Julieta NAKAGUSUKU
24 ENDO MATAYOSHI Mayra MOTOBU-
25 MASUDA Nicole NAGO
26 NISHINAKAMATSU Milena HAEBARU
27 YOHENA Aruki MOTOBU-
28 KANESHI Lurdes MOTOBU-
29 TAMASHIRO Maemi MOTOBU-
30 TOMA Agustina KITA-NAKA
31 MIYASHIRO Megumi NAKAGUSUKU
32 NISHIHIGAHARA Luciana HAEBARU
32 KANEMOTO Florencia Kiyomi GINOZA-NAHA
34 KALIZKY Sofia NAKAGUSUKU
35 HIGA Mika NAGO
36 HIGA Sabrina URUMA-SHI
37 KUBA Macarena NAGO
38 RAMOS PADILLA Harumi GINOZA-NAHA
39 YAMAUCHI Lucia NAGO
40 NAKAMURA Sofia URUMA-SHI
41 HIGA Hanna Sofia HAEBARU
42 SATAKA Agustina KITA-NAKA
43 RAMOS PADILLA Micaela GINOZA-NAHA
44 ARAKAKI Valentina NAKAGUSUKU
45 FORTES Julieta GINOZA-NAHA
Salto en Largo Femenino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 MORI Sabrina NAKAGUSUKU
2 ADANIYA Diana YONABARU
3 SHIMABUKURO Paula NAKAGUSUKU
4 HIGA Paula KITA-NAKA
5 PUCENIK Vanina NAGO
6 ASATO Naomi KITA-NAKA
Salto en Alto Masculino Menor
Apellido Nombre Sonjin
1 YAMAMOTO Daisuke GINOZA-NAHA
2 NAKAMURA Enzo NAKAGUSUKU
Lanzamiento de Bala Masculino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 SIMABUKO Alberto NAKAGUSUKU
2 KANASHIRO Gonzalo NANJO-SHI
3 SAKIHARA Norberto MOTOBU-
4 HIGA Marcelo NAKAGUSUKU
5 INAFUKU Adrian URUMA-SHI
6 ASATO Gustavo KITA-NAKA
7 ARASAKI Carlos NAGO
8 TAMASHIRO Leandro NISHIHARA
9 BECERRA OSHIRO Norberto YONABARU
10 VALLEJOS Maximiliano NISHIHARA
11 SAKIHARA Gustavo MOTOBU-
12 YONAMINE Ruben NISHIHARA
13 MIYASHIKI Eric URUMA-SHI
14 YOHENA German HAEBARU
15 SHIROMA Mario NANJO-SHI
15 NAKAZATO Fabian Ariel HAEBARU
50 mts. Llanos Masculino Amarillo
Apellido Nombre Sonjin
1 FUSHIMI Lucas 1
2 ENDO MATAYOSHI Matias MOTOBU-
3 HIGA Facundo Ezequiel NAKAGUSUKU
4 UEHARA Patricio NAGO
5 MORITO Alejo HAEBARU
6 YOSHIDA Kei NAGO
7 SANTILLAN Lucio KITA-NAKA
8 SANDOVAL HIGA Franco NAKAGUSUKU
9 ARAKAKI UEMA Ian Tobias NAKAGUSUKU
10 HIGA Dario NAKAGUSUKU
11 NOHARA Lucas HAEBARU
12 IREI Gonzalo NAKAGUSUKU
13 TAMANAHA Naoki NAKAGUSUKU
14 TAMAKI Agustin NISHIHARA
15 YHA Gonzalo NAGO
16 GIMA Tobias NAKAGUSUKU
17 TOMIMARU Lucas HAEBARU
18 HIGA Lucas KITA-NAKA
19 YONAMINE Martin NISHIHARA
20 SASAKI Leon MOTOBU-
21 RODRIGUEZ Heshiki HAEBARU
22 SHIROMA Nicolas NAGO
23 MATSUMOTO Matias MOTOBU-
24 SANTILLAN Ignacio KITA-NAKA
25 NAKASONE Daniel NISHIHARA
26 NOHARA Matias HAEBARU
27 HAMAMURA Kenji URUMA-SHI
28 OYADOMARI Joaquin YONABARU
60 mts. Llanos Femenino Verde
Apellido Nombre Sonjin
1 NAKASONE Rocio 1
2 ASATO Carolina KITA-NAKA
3 FUSHIMI Valentina GINOZA-NAHA
4 LACUESTA HIGA Miyuki MOTOBU-
5 KAMIKUBO Naomi NAKAGUSUKU
6 EIGUCHI Maria Sol URUMA-SHI
7 AGARIE Candela NAGO
8 GIMA Maria Lujan NAKAGUSUKU
9 YANA Delfina NAGO
10 GIMA Milagros NAKAGUSUKU
11 NAKAMURA Sofia URUMA-SHI
12 AGARIE Zoe NAGO
13 HIGA Agustina KITA-NAKA
14 NOHARA Micaela HAEBARU
15 YONASHIRO Delfina MOTOBU-
16 OSHIRO Mika GINOZA-NAHA
17 KANESHI Camila MOTOBU-
18 TOKUMORI Galia MOTOBU-
19 ADANIYA CASAL Camila YONABARU
20 TAMASHIRO Karla MOTOBU-
21 NISHIMURA Vanesa NAGO
Salto en Largo Femenino Rojo
Apellido Nombre Sonjin
1 NAGO Julieta HAEBARU
2 TANIOKA Melanie HAEBARU
3 TOTAKE Milagros NAGO
4 CARDACI Julieta URUMA-SHI
5 YOHENA Sabrina HAEBARU
6 ASATO Melanie NAGO
7 HIGA Jimena NAKAGUSUKU
8 YONASHIRO Nayla NAGO
9 YOHENA Magali NAKAGUSUKU
10 HIGA Kaori NISHIHARA
11 REGGIARDO Micaela NAGO
12 HAMASAKI Kaori NISHIHARA
60 mts. Llanos Masculino
Apellido Nombre Sonjin
1 TOMA Matias KITA-NAKA
2 SAKIHARA Ivan MOTOBU-
3 YAMASHIRO Santiago MOTOBU-
4 MASUDA Leandro NAGO
5 SANTILLAN Tomas KITA-NAKA
6 MATSUMOTO Jaquin MOTOBU-
7 MURAKOSHI Lucas NAKAGUSUKU
8 MIYASHIRO Tobias KITA-NAKA
9 HIGA Alan NISHIHARA
10 GIMA Leonel NAKAGUSUKU
11 ITOKAZU Tomas NISHIHARA
12 UEHARA Martin NAGO
13 SHOGO Santiago NAKAGUSUKU
14 KINJO Nehuen NAKAGUSUKU
15 OSHIRO Agustin GINOZA-NAHA
16 NAKAZATO Juan Ignacio URUMA-SHI
17 NAKAMURA Santiago NAKAGUSUKU
18 SAKIHARA Nicolas MOTOBU-
19 SOKEY Ignacio KITA-NAKA
20 BECERRA Alexis YONABARU
21 NOBARU Ariel HAEBARU
22 FERREIRA Luciano NISHIHARA
22 HIGA Gabriel NAGO
24 CHINEN Pablo NANJO-SHI
25 YONASHIRO Dylan NAGO
26 ARAKAKI Thiago HAEBARU
Salto en Alto Femenino Azul
Apellido Nombre Sonjin
1 YAGI Nicole NAGO
2 TAIRA Melisa NAGO
3 SAKUMA Aska NAGO
Lanzamiento de Bala
Apellido Nombre Sonjin
1 MATSUMOTO Karina MOTOBU-
2 MIYASHIRO Veronica KITA-NAKA
3 PUCENIK Vanina NAGO
4 OSHIRO Jimena NAKAGUSUKU
5 ARAKAKI Mariana Cecilia HAEBARU
6 MORI Sabrina NAKAGUSUKU
7 ADANIYA Diana YONABARU
8 ASATO Naomi KITA-NAKA
9 GUSHIKEN Veronica NAGO
10 ARAKAKI Maria Celeste HAEBARU
11 KANASHIRO Moira NANJO-SHI
12 ASATO Natalia KITA-NAKA
13 UBILLUS HIGA Pia NAKAGUSUKU
14 YARA Maria Ines NAGO
15 KANASHIRO Karina NANJO-SHI
16 TERUYA Cristina YONABARU
17 MIYAZATO Kazumi HAEBARU
18 SHIMABUKURO Midori MOTOBU-
800 mts. Llanos Femenino Azul
Apellido Nombre Sonjin
1 HIGASHIGATA Airi GINOZA-NAHA
2 YONAMINE Yukari NISHIHARA
3 LAMALFA Mayumi NAGO
4 SAKUMA Aska NAGO
800 mts. Llanos Masculino Azul
Apellido Nombre Sonjin
1 MURAKOSHI LEANDRO NAKAGUSUKU
2 UEHARA Tomas NAGO
3 HIGA Franco NAKAGUSUKU
4 HAMASAKI Jonhy NISHIHARA
5 ARAKAKI Santiago NAKAGUSUKU
6 NAKASONE Emiliano MOTOBU-
7 AGARIE Andres NAGO
800 mts. Llanos Femenino Menor
Apellido Nombre Sonjin
1 KANAGUSKU Micaela YONABARU
2 TOKASHIKI Milagros NAKAGUSUKU
3 TAMAKI Aldana NAKAGUSUKU
4 REGGIARDO Micaela NAGO
5 MATSUMOTO Karen NAGO
6 NASHIRO Wanda MOTOBU-
Salto en Largo Masculino Rojo
Apellido Nombre Sonjin
1 TAMANAHA Lautaro NAKAGUSUKU
2 KATENA Agustin MOTOBU-
3 KANAGUSKU Matias YONABARU
4 SIMABUKO Franco NAKAGUSUKU
5 NAKASONE Emiliano MOTOBU-
6 NAKAGANEKU Mateo NAGO
7 TOKUMORI Tomas MOTOBU-
8 SAKIHARA Lucas MOTOBU-
9 YAMASHIRO Nicolas MOTOBU-
800 mts. Llanos Masculino Menor
Apellido Nombre Sonjin
1 KAMIKUBO Marcelo NAKAGUSUKU
2 HANASHIRO Juan Pablo NAGO
3 ITOKAZU Nicolas NISHIHARA
4 NISHIMURA Sergio NAGO
Salto en Alto Masculino Azul
Apellido Nombre Sonjin
1 HIGA Franco NAKAGUSUKU
2 RYUMON Mariano NAGO
3 MURAKOSHI LEANDRO NAKAGUSUKU
4 PERILLO Ivan NAKAGUSUKU
5 UEHARA Tomas NAGO
6 KIKUCHI Maximiliano NAGO
Lanzamiento de Bala Femenino Azul
Apellido Nombre Sonjin
1 ASATO Carolina KITA-NAKA
2 LAMALFA Mayumi NAGO
3 HIGA Melina URUMA-SHI
4 NOBARU Melanie HAEBARU
5 YOHENA Magali NAKAGUSUKU
6 TAIRA Melisa NAGO
7 SAKUMA Aska NAGO
8 UEMA Melisa HAEBARU
9 KAMIKUBO Naomi NAKAGUSUKU
Salto en Largo Femenino Menor
Apellido Nombre Sonjin
1 TOKASHIKI Milagros NAKAGUSUKU
2 ASATO Erina NAGO
3 MATSUMOTO Andrea MOTOBU-
4 GUSHIKEN Vanesa NAGO
5 OKAYAMA Agustina NAGO
6 MIYASHIRO Ssofia KITA-NAKA
Salto en Largo Femenino Juvenil
Apellido Nombre Sonjin
1 ARAKAKI Narumi NAKAGUSUKU
Salto en Largo Masculino Azul
Apellido Nombre Sonjin
1 ASATO Lucas KITA-NAKA
2 MURAKOSHI LEANDRO NAKAGUSUKU
3 ARAKAKI Santiago NAKAGUSUKU
4 KIKUCHI Maximiliano NAGO
5 MAEKANEKU Sebastian Hiroshi HAEBARU
800 mts. Llanos Femenino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 MATSUMOTO Eriko NAGO
2 MAETO Mayumi URUMA-SHI
3 KANASHIRO Karina NANJO-SHI
4 NAKAGANEKU Catalina NAGO
5 HIGA Maria Esther NAKAGUSUKU
800 mts. Llanos Masculino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 KUSUI Seichi NAGO
2 ARAKAKI Ariel NAKAGUSUKU
3 NAGAMINE Hernán NAKAGUSUKU
4 SHIMOJO Gabriel URUMA-SHI
5 IGUCHI Nicolas Tetsuya HAEBARU
6 TERUYA Kevin YONABARU
7 TERUYA Shinji NANJO-SHI
8 CHIBANA Roberto NAKAGUSUKU
9 SAIGO Martin NANJO-SHI
10 ARAKAKI Ruben NANJO-SHI
Salto triple Femenino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 SHIMABUKURO Paula NAKAGUSUKU
2 FUKUHARA Alejandra URUMA-SHI
3 MAETO Mayumi URUMA-SHI
4 YAGI Nicole NAGO
Lanzamiento de Jabalina Femenino Juvenil
Apellido Nombre Sonjin
1 AKIYAMA Valentina GINOZA-NAHA
2 TAMASHIRO Luciana MOTOBU-
3 MIYASHIRO Veronica KITA-NAKA
4 HANASHIRO Victoria NAGO
5 TOKASHIKI Milagros NAKAGUSUKU
6 YABIKU Erika MOTOBU-
Lanzamiento de Jabalina Femenino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 ARAKAKI Ailén NAKAGUSUKU
2 KANASHIRO Moira NANJO-SHI
3 MATSUMOTO Karina MOTOBU-
4 ASATO Naomi KITA-NAKA
5 OSHIRO Jimena NAKAGUSUKU
6 HIGA Gabriela NAKAGUSUKU
7 PUCENIK Vanina NAGO
8 GUSHIKEN Veronica NAGO
9 ARAKAKI Mariana Cecilia HAEBARU
10 OYAMA Mailen KITA-NAKA
11 SHIROMA Cintia NAGO
12 WATANABE Ayumi YONABARU
13 IZU Karina YONABARU
14 SHIMABUKURO Claudia HAEBARU
15 MIYAZATO Kazumi HAEBARU
16 ARAKAKI Barbara NANJO-SHI
17 SHIMABUKURO Midori MOTOBU-
Salto en Alto Masculino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 KOMESU Matias GINOZA-NAHA
2 ARASAKI Carlos NAGO
3 CHIBANA Roberto NAKAGUSUKU
4 TAMANAHA Mauro NAKAGUSUKU
5 ARAKAKI Diego NAKAGUSUKU
6 GUSHIKEN Rodrigo GINOZA-NAHA
200 mts. Llanos
Apellido Nombre Sonjin
1 HIGASHIGATA Airi GINOZA-NAHA
2 AGARIE Sofia NAGO
3 ASATO Erina NAGO
4 MATSUMOTO Andrea MOTOBU-
200 mts. Llanos
Apellido Nombre Sonjin
1 NAKAMURA Enzo NAKAGUSUKU
2 MORITO Nicolas NAKAGUSUKU
3 OSHIRO Gaston NAKAGUSUKU
4 YAMAMOTO Daisuke GINOZA-NAHA
5 NAKASONE Tomas MOTOBU-
6 MIYASHIRO Ivan KITA-NAKA
7 NISHIMURA Sergio NAGO
200 mts. Llanos Femenino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 ARAKAKI Ailén NAKAGUSUKU
2 UEHARA Florencia NAGO
3 HIGA Julia NAGO
Salto Triple Masculino
Apellido Nombre Sonjin
1 MORISHIGE Daniel E YONABARU
2 YAMASATO Mauro NAGO
200 mts. Llanos Masculino Libre
Apellido Nombre Sonjin
1 KOZONO Ricardo H URUMA-SHI
2 FUSHIMI Luis GINOZA-NAHA
3 TAMASHIRO Leandro NISHIHARA
4 BLACHERE Martin NAKAGUSUKU
5 UEHARA Facundo NAGO
6 ARAKAKI Cristian Sebastian NAKAGUSUKU
7 CHIBANA Roberto NAKAGUSUKU
Salto en Alto Femenino Rojo
Apellido Nombre Sonjin
1 KAMIKUBO Naomi NAKAGUSUKU
2 ASATO Melanie NAGO
3 NAGO Julieta HAEBARU
4 GIMA Maria Lujan NAKAGUSUKU
5 TANIOKA Melanie HAEBARU
6 YONASHIRO Nayla NAGO
7 TOTAKE Milagros NAGO
7 JOVANOVICH Saori NAKAGUSUKU
9 AGARIE Candela NAGO
10 HIGA Jimena NAKAGUSUKU
11 JOVANOVICH Naomi NAKAGUSUKU
Salto en Alto Masculino Rojo
Apellido Nombre Sonjin
1 TAMANAHA Lautaro NAKAGUSUKU
2 HIGA Santiago NAKAGUSUKU
3 SIMABUKO Franco NAKAGUSUKU
4 TOKUMORI Tomas MOTOBU-
5 AGARIE Lucas NAGO
6 KANAGUSKU Matias YONABARU
7 YAGI Julian NAGO
7 YANA Tomas NAGO
 
Jueves, 05 de Mayo de 2016
Viaje diplomático a Japón
Escrito por Por Malena Higashi   

Entre el 14 y el 21 de febrero se desarrolló en Tokio el “Programa de Invitación a la comunidad Nikkei” del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Japón (MOFA, por su sigla en inglés, conocido como Gaimusho en japonés).

Leer más...
 
Jueves, 17 de Diciembre de 2015
Ataku: cóctel contra el ACV

La Cooperativa de Colonización Argentina (Ataku) brindó su cóctel contra el ACV (accidente cerebro vascular).
En esta oportunidad, el encuentro, que se viene realizando desde el año 2001, reunió a más de 70 personas. 
Este preparado ofrecido por Ataku salió publicado en Bungei Shunji, una revista mensual japonesa, en octubre del 2000.  Allí se menciona la investigación realizada en Fukuoka (Kyushu) por un profesor de un colegio, preocupado por los numerosos casos locales de ACV.

Leer más...
 
Jueves, 15 de Septiembre de 2016
雇用の停滞

2015年に比べ雇用が停滞している。建設業が最も打撃をうけている。 政府は雇用調査機関を二つもっているが両機関の調査の結果マクリの着任する昨年11月に比べて雇用の減少が記録されている。
2016年5月6百13万人の雇用があったがこれは11月に比べ2%減少、昨年5月に比べると1パーセント減となる。EIL(Encuesta de Indicadores Laborales)によると2015年12月より0.4%の雇用減少、その後も1月、2月と毎月雇用の数は減り続けている。今年6月の時点で1年前と比べて0.3%減となった。この調査は2800もの企業の従業員に行われたもの(ネグロで働く者は含まない)

 
Jueves, 28 de Enero de 2016
Nichia Gakuin: egresados de doyobi 2015

Se celebró la fiesta de los estudiantes que finalizaron el ciclo escolar de idioma japonés de los días sábados de Nichia Gakuin.
El acto se realizó el sábado 12 de diciembre, en las instalaciones del colegio, e incluyó a los egresados del nivel infantil, primario y secundario.

Leer más...
 
Jueves, 12 de Noviembre de 2015
¡Felicitaciones, gimnastas!

Entre el 28 y el 31 de octubre, en la ciudad de Rosario se realizó el Torneo Nacional de Gimnasia Artística 2015, con la participación de 125 atletas en la categoría infantil y 102 en juveniles de toda la Argentina.
El equipo de la Federación Metropolitana, Categoría C- 2, integrado, entre otras, por Mayumi Oshiro, Rocío Troncoso, Belén Alvarado y Celeste Matínez, consiguieron 11 medallas y lograron el primer puesto en la general.

Leer más...
 
Jueves, 31 de Marzo de 2016
Encuentro anual de ex becarios

Se realizó el “Encuentro Anual de Ex Becarios del Japón”, el cual tiene como objetivo brindar una oportunidad de encuentro entre los antiguos becarios y, a su vez, despedir a los que próximamente viajarán a Japón.

Leer más...
 
Jueves, 03 de Diciembre de 2015
Fukuoka Kenjin Kai conmemora sus 50 años

El festejo contó con la presencia del gobernador de la prefectura y su comitiva, además del presidente del Ken de Brasil.

Los miembros de Fukuoka Kenjin Kai de la Argentina celebraron los 50 años de la asociación, la cual, en la actualidad, cuenta con alrededor de 50 familias que aportan unos 200 socios, aproximadamente.
La fiesta protocolar se realizó el pasado 14 de noviembre, en un hotel céntrico de la Ciudad de Buenos Aires, y contó con la presencia del gobernador de la prefectura, Hiroshi Ogawa, y su comitiva.

Leer más...
 
Jueves, 15 de Septiembre de 2016
アルゼンチンは韓国で口蹄疫ワクチンを販売

アルゼンチンは口蹄疫ワクチンを韓国に輸出する。このワクチンは国家研究所によりつくられ、SENASAとINTAの協力も得ている。農業省の協力で生合成研究所Bagoは韓国における許可を得た。用量259万回分がブエノスアイレス州のガリンに貯蔵されているがこれらが輸出される予定。

 
Jueves, 10 de Diciembre de 2015
Bonenkai de Ikebana Internacional

Ikebana Internacional Capítulo 40 despidió el año con un almuerzo, el pasado 30 de noviembre. Leticia Tanoue, secretaria de la agrupación, agradeció a los socios y amigos por compartir el momento. Se habló de la agenda de actividades para el año entrante, y hubo intercambio de regalos. Finalmente se brindó por los mejores deseos para el 2016.

 
Viernes, 06 de Noviembre de 2015
Nakagusuku pica en punta

Luego de la primera fecha del Intershichoson, Naka suma 341 puntos, muy lejos de Nago, el segundo.

Disputada la primera fecha del Torneo Atlético Intershichoson, la agrupación de Nakagusuku lidera la tabla de posiciones. Con 341 puntos, lejos del segundo, Nago, con 255 y, más aún, del tercero, Ginoza-Naha, con 176.
El Intershichoson, en su cuadragésimo sexta edición, comenzó el pasado domingo 1 de noviembre, en el campo de deportes del Centro Okinwense, Uruma-En.
Los atletas de Naka llevan ganadas 15 medallas de oro, 22 de plata y 10 de bronce; los de Nago, 13 doradas, 9 plateadas y 11 de bronce; Ginoza-Naha, por su parte, 14, 5 y 4, respectivamente.

Leer más...
 
Jueves, 31 de Marzo de 2016
Al rescate de los árboles

Siguiendo con los objetivos fijados en el Plan Kodomo no Mori, para el rescate de su extinción y desarrollo de nuevos cultivos de árboles nativos, realizado junto con la organización internacional OISCA (The Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement-International), personal de la cooperativa Ataku visitó el predio en Garuhapé, en la provincia de Misiones, donde comenzó el plan, verificando el buen mantenimiento y el crecimiento de las especies.

Leer más...
 
Jueves, 03 de Diciembre de 2015
Almuerzo anual de Kanagawa Kenjin Kai

El domingo 8 de noviembre, los miembros y asociados de Kanagawa Kenjin Kai celebraron su almuerzo anual en el restaurant BBQ Town.
La comisión directiva se encuentra conformada actualmente por su presidenta, Elena Kashiwagi; vicepresidente, Ryozo Migishita; tesorera, Karina Goto, y la secretaria, Susana Okutsu.
Para el 2016, la agrupación celebrará su 50º aniversario.

 
Jueves, 15 de Septiembre de 2016
牛肉輸出で世界ランキング11位のアルゼンチン

Ricardo Buryaile農業大臣はクロニスタTVのインタビューで前政府の批判を行ったうえで家畜部門の状況について言及した。「畜産業はアルゼンチンを代表する部門であり、以前は牛肉輸出の世界ランキングで3位につけていたアルゼンチンであるが今は14位に落ちている」と語る。

Leer más...
 
Jueves, 29 de Octubre de 2015
Matsuri Daiko llena el teatro

A sala llena y con dos funciones, el  grupo Ryukyukoku Matsuridaiko Filial Argentina presentó, el lunes 12 de octubre, su  espectáculo Shima no Kodo, en el Teatro Metropolitan.

Leer más...
 
Jueves, 22 de Octubre de 2015
Burzaco gana el Atlético Infantil

Los pequeños atletas lograron 15 medallas de oro, 14 de plata y 13 de bronce en el ex Masaya Higa.

Los chicos de la Asociación Japonesa Burzaco llevaron a su club a lo más alto del podio del Torneo Atlético Infantil Nikkei, en su trigésimo segunda edición.

Leer más...
 
Jueves, 25 de Febrero de 2016
Visita del vicegobernador de Okinawa

El vicegobernador de Okinawa, Mitsuo Ageda, estuvo de viaje por Buenos Aires, como parte de una gira por Sudamérica para promocionar el VI Festival Mundial Uchinanchu, más conocido como Uchinanchu Taikai.

Leer más...
 
Jueves, 19 de Noviembre de 2015
Primera comunión

Chicos de nuestra colectividad junto a otros pequeños tomaron la primera comunión en la Parroquia Nuestra Señora de las Victorias, en una ceremonia celebrada por Monseñor Antonio Baseotto y el Padre Javier Roldán.

Leer más...
 
Jueves, 15 de Septiembre de 2016
中国ではマクリの父の方が有名

中国でのG20に準備されたポスターには各国首脳の顔が見られるが、そのなかにマウリシオ・マクリ大統領の父のフランコ・マクリ氏の顔が載せられていた。

Leer más...
 
Jueves, 15 de Octubre de 2015
Reconocimiento a la escuela Miyagi Ryu Kazumi no Kai

Organizado por la Subsecretaría de Relaciones con la comunidad de la Legislatura Porteña y la Federación Argentina de Colectividades (FAC), se realizó un acto denominado “Buenos Aires: Ciudad de brazos abiertos”, en el marco del “Día Internacional de la PAZ”.

Leer más...
 
Jueves, 01 de Octubre de 2015
Tres días a pleno béisbol

Un equipo de Nichia participó del Encuentro Nacional de Béisbol organizada por el Club Popeye, el cual se desarrolló en la ciudad de Salta el 4, 5 y 6 de septiembre.

Leer más...
 
<< Inicio < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo > Fin >>

Página 8 de 41