Home >> Instituciones >> Culturales >> Nomura Ryu

Nomura Ryu

Abr.
NR

Dirección:

No Registrado

 

 

Teléfono:

No Registrado

Mail:

No Registrado

Sitio Web:

No Registrado

Actividades:

No Registrado
No Registrado
No Registrado
No Registrado

COMISIÓN DIRECTIVA

Presidente:

Niikado Sadao

Vicepresidente:

Oshiro Seitoku
Arakaki Seitoku

Secretario:

Yonamine Yoshikatsu

Tesorero:

Arakaki Seikichi
Uema Takenori
Nohara Ricardo

Vocales:

Reynaldo Maehokama
Asato Agustín
Nago Diego
Higa Fernando
Eiguchi Alejandro
Inafuku Fernando