Home >> Instituciones >> Kenjin Kai >> Hokkaido

Hokkaido

Abr.
HOK

Fecha de Fundación:

No registrado

Mail:

No Regitrado

Sitio Web:

No registrado

Actividades:

No registrado
No registrado
No registrado
No registrado
No registrado

COMISIÓN DIRECTIVA

Presidente:

Eiichi Hayase

Vicepresidente:

Fusao Takahashi

Secretario:

Mitsuhiro Takashima

Tesorera:

Susana Nakagome
Vocales:

Antonio Hisaki
Masaharu Hosokawa
Mario Nakagawa